Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Nagłówek

Aktualności

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie niniejszym informuje: Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko: Asystent Sędziego . Pełne ogłoszenie w załączeniu. Załączniki ...

Weź udział w Work@PL

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG? To wydarzenie dla Ciebie. Weź udział w Work@PL na które zaprasza Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - FP

O G Ł O S Z E N I E   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będzie mogło pozyskać 8 osób w wieku 45 lat i powyżej. ...

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - RPO

  Projekt"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ...

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - POWER

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     O G Ł O S Z E N I E   ...

Komunikat dla byłych pracowników firmy "BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni

Komunikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w sprawie wniosków o wypłatę świadczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez byłych pracowników BEZPIECZNY LIST Sp. z o. o. w Chlebni. Pełny komunikat w załączeniu. ...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

VII Powiatowe Targi Pracy

VII Powiatowe Targi Pracy W dniu 04 października 2018  r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4 odbędą się  VII Powiatowe Targi Pracy. Serdecznie zapraszamy pracodawców, którzy mają do zaoferowania wolne miejsca pracy. Warunkiem...

Nabór wniosków w sprawie przynania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Pruszków, dn. 14.08.2018 r.  OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski rozpatrywane będą w trybie konkursowym. ...

Wolontariat w PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie poszukuje wolontariuszy do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych przy odrabianiu lekcji, organizowaniu czasu wolnego, udzielaniu korepetycji z różnych przedmiotów. Osoby dyspozycyjne popołudniami i/lub w weekend, chętne do zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą...

Wyświetlanie 1 - 10 z 80 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę