Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Nagłówek

Aktualności

Witamy na nowej stronie internetowej

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprasza wszystkich do korzystania z nowej strony internetową pod adresem: http://pruszkow.praca.gov.pl

Szkolenia indywidualne FP - nabór wznowiony

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, iż od dnia 30 października 2017r. wznowiony zostaje nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wstrzymanie naboru wyposażenie/doposażenie FP

OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie informuje, że z dniem 31.10.2017 r. zostanie zakończony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej ze środków Funduszu Pracy. W związku z powyższym wnioski...

Wstrzymanie naboru wyposażenie/doposażenie RPO

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Pruszków, dn....

Szkolenia indywidualne FP - nabór zamknięty

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, iż od dnia 16 października 2017r. wstrzymany zostaje nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy .

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników.   Wnioski będą przyjmowane w terminie: 18 – 20 października 2017r. w sekretariacie (pok. 128) w...

Nabór wniosków o dofinansowanie - FP

  O G Ł O S Z E N I E   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków  w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej  w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą mogły pozyskać  23...

Nabór wniosków o dofinansowanie - RPO

Projekt"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Pruszków, dnia...

Nabór wniosków o dofinansowanie - PO WER

Projekt„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     Pruszków, dnia 28.09.2017 r.  ...

Refundacja do 30 r.ż. - wstrzymany nabór

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia. Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Pruszkowie uprzejmie informuje, że od dnia 02 października 2017 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków o refundację...

Wyświetlanie 71 - 80 z 89 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę