Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Nagłówek

Aktualności

Szkolenia indywidualne FP - nabór zamknięty

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, iż od dnia 16 października 2017r. wstrzymany zostaje nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy .

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników.   Wnioski będą przyjmowane w terminie: 18 – 20 października 2017r. w sekretariacie (pok. 128) w...

Nabór wniosków o dofinansowanie - FP

  O G Ł O S Z E N I E   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków  w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej  w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą mogły pozyskać  23...

Nabór wniosków o dofinansowanie - RPO

Projekt"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Pruszków, dnia...

Nabór wniosków o dofinansowanie - PO WER

Projekt„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     Pruszków, dnia 28.09.2017 r.  ...

Refundacja do 30 r.ż. - wstrzymany nabór

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia. Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Pruszkowie uprzejmie informuje, że od dnia 02 października 2017 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków o refundację...

Szkolenia indywidualne dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o szkolenia indywidualne w oparciu o Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1. w ramach...

Szkolenia indywidualne - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, iż od dnia 04.09.2017r. przyjmowane będą wnioski o szkolenia indywidualne finansowane z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pruszkowie, dla których ustalono II profil pomocy oraz opracowano Indywidualny Plan Działania. Wszelkie informacje...

Informacja dotycząca zwrotu podatku od stypendiów

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie...

Nabór wniosków o dofinansowanie - RPO

Projekt"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020   Pruszków,...

Wyświetlanie 81 - 90 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę