Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Aktualności i informacje

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy RPO

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OGŁOSZENIE ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy PO WER

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego...

Organizacja stażu dla osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się przez pracodawców o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej, niepozostającej w zatrudnieniu, posiadającej status osoby poszukującej pracy. Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie tut. Urzędu (pok. 128 – I piętro). Preferowani są organizatorzy deklarujący...

Informacja dot. składania powiadomień o podjęciu/niepodjęciu pracy oraz zakończeniu pracy przez cudzoziemca

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie uprzejmie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2019 r. „Powiadomienia o podjęciu/niepodjęciu pracy oraz zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń" będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl . Powiadomienia...

Nabór ws. stażu od dnia 11.03.2019 r. (RPO)

Od dnia 11 marca 2019 r. nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych organizacją stażu dla osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej oraz deklarujących zatrudnienie bezpośrednio po jego zakończeniu, na okres co najmniej 3 miesięcy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i informacje

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

05-800 Pruszków
uL. Michała Drzymały 30 (wejście C)

 
tel.: 22 770-20-20; fax.: 22 770-20-21
e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 
NIP: 534-11-09-982; Regon: 010054301
PKD: 8413Z
 

Obsługa interesantów 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 14.30
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach: 12.00 - 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę