Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

  •   Sprawozdania roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)" skierowany do osób w wieku 18-29 lat , pozostających bez pracy (w tym w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. długotrwale bezrobotnych, z...

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top