Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Staże

Staż w ramach BONU STAŻOWEGO

Organizacja stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie

WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI BRANŻOWEJ i POŻYCZKI

Prace interwencyjne - wstrzymany nabór wniosków

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - wstrzymany nabór wniosków

Nowe oświadczenie do wniosków zw. z art. 15zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15zze i 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)

DOTACJA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW i MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY BRANŻOWEJ 6.0 - NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze, 15 zze2 został przedłużony do dnia 10 czerwca 2021 r.

24 grudnia 2020 r. - Urząd nieczynny

PO WER Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" realizowane w 2020r. - 2022r.

Szkolenia indywidualne PO WER - wstrzymany nabór wniosków

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej PO WER - nabór wniosków wstrzymany

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy RPO - nabór wniosków zakończony

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy PO WER - nabór wniosków zakończony

Szkolenia indywidualne FP i RPO - wstrzymany nabór wniosków

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

UWAGA!!!

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - FP

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - RPO

Studia podyplomowe - wstrzymany nabór wniosków

Tarcza Antykryzysowa - wypłacone wsparcie przekroczyło 72 miliony złotych

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy RPO

Wstrzymanie naboru ws. stażu od dnia 21.09.2020 r. (PO WER)

Z żalem informujemy o śmierci Pana Adama Janczewskiego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę