INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Lista zawodów
Kod Nazwa
252101 Administrator baz danych
242111 Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych)
333403 Administrator nieruchomości
351401 Administrator stron internetowych
252201 Administrator systemów komputerowych
351402 Administrator systemów poczty elektronicznej
252202 Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
333101 Agent celny
333401 Agent do spraw pozyskiwania gruntów
332301 Agent do spraw zakupów
333102 Agent klarujący
332101 Agent ubezpieczeniowy
323001 Akupunkturzysta
524301 Akwizytor
252102 Analityk baz danych
241306 Analityk finansowy
241301 Analityk giełdowy
262201 Analityk informacji i raportów medialnych
241302 Analityk kredytowy
242301 Analityk pracy
262202 Analityk ruchu na stronach internetowych
252301 Analityk sieci komputerowych
251101 Analityk systemów teleinformatycznych
243101 Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
235101 Andragog
235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
342311 Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
422701 Ankieter
522101 Antykwariusz
813101 Aparatowy procesów chemicznych
814101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
251301 Architekt stron internetowych
441401 Archiwista dokumentów elektronicznych
441402 Archiwista zakładowy
323013 Arteterapeuta
431101 Asystent do spraw księgowości
331401 Asystent do spraw statystyki
334302 Asystent dyrektora
531203 Asystent edukacji romskiej
531201 Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
531202 Asystent nauczyciela przedszkola
531204 Asystent nauczyciela w szkole
352102 Asystent operatora obrazu
516902 Asystent osobisty (concierge)
331404 Asystent przetwarzania danych
341207 Asystent rodziny
421102 Asystent usług telekomunikacyjnych
334304 Asystent zarządu
532906 Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)
213301 Audytor środowiskowy
742101 Automatyk sterowania ruchem kolejowym
243102 Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

partners

shortcut-links

 go-to-top