Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski rozpatrywane będą w trybie konkursowym. Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o staż

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że od dnia 22 maja 2023 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

 • Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - FP

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.   Źródło finansowania – Fundusz Pracy. Środki pozyska 12 osób.   Wnioski...

 • 02.05.2023 r. - Urząd nieczynny!

  Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie nr 4/2023 w dniu 02.05.2023 r. Urząd będzie nieczynny!

 • Szkolenia indywidualne - nabór wstrzymany

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, iż z dniem 1 maja 2023 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. W związku z powyższym wnioski nie będą przyjmowane do odwołania.

 • Projekt "Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!"

  Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem „KAS” Kombinat Aktywności Społecznej od 01.04.2023 r. rozpoczęli realizację projektu pt. „Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!”, którego celem jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa 60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • Oferta pracy w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

  Informujemy o trwającym naborze na stanowisko podinspektora do zespołu nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Link do ogłoszenia: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/347331338d164066bd7a1f01b10809ee.pdf   ...

 • Studia podyplomowe - wstrzymany nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, iż z dniem  25 kwietnia 2023 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. W związku z powyższym wnioski nie będą przyjmowane do odwołania.  

 • Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie informuje, że z dniem 28.04.2023 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis ze środków Funduszu Pracy.

 • 15.04.2023 r. (sobota) - Urząd czynny w godz. 8.00-16.00, 02.05.2023 r. - Urząd nieczynny

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie nr 4/2023 z dnia 28.03.2023 r. dnia 15.04.2023 r. (sobota) Urząd będzie czynny w godzinach: 8:00 - 16.00, a obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach: 8:30 - 14.30, w zamian za dzień 02.05.2023 r., w którym Urząd będzie nieczynny!

Показывается результатов: 1 - 10 из 338.
Предметов на странице: 10

partners

shortcut-links

 go-to-top