Formularz kontaktowy - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje:

Formularz kontaktowy na stronie internetowej  http://pruszkow.praca.gov.pl nie służy do formalnego załatwiania spraw w sposób elektroniczny.


Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 poz. 570 t.j.), formalne załatwienie sprawy w sposób elektroniczny wymaga przesłania dokumentu na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) oraz podpisania podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Formularz kontaktowy nie spełnia wymogów ustawowych dlatego też za pośrednictwem formularza kontaktowego można zadawać wyłącznie pytania dotyczące działalności samego urzędu. Formularz nie służy do składania podjęcia pracy, wyrejestrowania na własną prośbę, wydawania zaświadczeń czy uzyskania informacji publicznej.

Istnieje możliwość przesłania załączonego skanu podania w formacie PDF lub JPG na adres elektronicznej skrzynki pocztowej sekretariat@puppruszkow.pl. Dokument musi spełniać wszystkie wymogi prawne zgodne z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257). i powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej pełny adres i żądanie oraz własnoręczny podpis. Dodatkowo wiadomość powinna zawierać temat oraz treść z krótką informacja co zawiera dołączony plik.

W celu zgłoszenia podjęcia pracy, wyrejestrowania bezrobotnego na własną prośbę (lub innych spraw) należy skorzystać ze strony:

http://praca.gov.pl lub https://epuap.gov.pl/

Gotowe formularze podań można znaleźć również w dokumentach do pobrania na stronie Urzędu.

Nagłówek

Formularz kontaktowy

* pole wymagane

To pole jest wymagane.

Wpisany tekst nie jest adresem email.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Tekst do identyfikacji Reload-Capcha

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę