Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

  •   Sprawozdania roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje o realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim (I)" w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027; Oś priorytetowa VI; Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)" skierowany do osób w wieku 18-29 lat , pozostających bez pracy (w tym w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. długotrwale bezrobotnych, z...

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę