Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Aktualności i informacje

 • Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy RPO

  Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OGŁOSZENIE ...

 • Szkolenia indywidualne RPO - nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, w związku z realizacją projektu pt.: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" , Działanie 8.1 w...

 • Studia podyplomowe - nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych finansowanych z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pruszkowie, dla których opracowano Indywidualny Plan Działania   w terminie: od 13 stycznia 2020r. do odwołania. Wszelkie informacje...

 • Szkolenia indywidualne FP - nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pruszkowie, dla których opracowano Indywidualny Plan Działania   w terminie: od 13 stycznia 2020r. do odwołania. Wszelkie informacje...

 • Nabór ws. stażu od dnia 13.01.2020 r. (RPO)

  Od dnia 13 stycznia 2020 r. nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych organizacją stażu dla osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej oraz deklarujących zatrudnienie w ramach umowy o pracę, bezpośrednio po jego zakończeniu, na okres co najmniej 3 miesięcy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i informacje

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

05-800 Pruszków
uL. Michała Drzymały 30 (wejście C)

 
tel.: 22 770-20-20; fax.: 22 770-20-21
e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 
NIP: 534-11-09-982; Regon: 010054301
PKD: 8413Z
 

Obsługa interesantów 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 14.30
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach: 12.00 - 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę