Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy RPO

  Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OGŁOSZENIE ...

 • Szkolenia indywidualne RPO - nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, w związku z realizacją projektu pt.: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" , Działanie 8.1 w...

 • Studia podyplomowe - nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych finansowanych z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pruszkowie, dla których opracowano Indywidualny Plan Działania   w terminie: od 13 stycznia 2020r. do odwołania. Wszelkie informacje...

 • Szkolenia indywidualne FP - nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pruszkowie, dla których opracowano Indywidualny Plan Działania   w terminie: od 13 stycznia 2020r. do odwołania. Wszelkie informacje...

 • Nabór ws. stażu od dnia 13.01.2020 r. (RPO)

  Od dnia 13 stycznia 2020 r. nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych organizacją stażu dla osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej oraz deklarujących zatrudnienie w ramach umowy o pracę, bezpośrednio po jego zakończeniu, na okres co najmniej 3 miesięcy.

 • Wstrzymany nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie informuje, że z dniem 28.11.2019r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w tutejszym Urzędzie Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

 • Projekt Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwiez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym realizuje pilotażowo od 1 września 2019 r. nowy typ wsparcia dla osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia sie stanu zdrowia nie mogą wykonywać...

 • Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

 • Uwaga!!!

  Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem prądu w całym budynku w dniu 04.11.2019r. obsługa interesantów jest niemożliwa do odwołania.

 • Informacja o projekcie dla małych przedsiębiorstw Work & Life Balance Hub

  Zespół projektu Work & Life Balance Hub prosi o rozpowszechnienie informacji o projekcie dla małych przedsiębiorstw Załączniki Projekt Work Life Balance Hub.pdf (pdf, 245 KB)

Wyświetlanie 1 - 10 z 124 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę