Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie


Aktualności i informacje

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników.   Wnioski będą przyjmowane w terminie 05 – 07 marca 2018r. w sekretariacie (pok. 128) w godz. 8:30...

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - RPO

  Projekt"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ...

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - POWER

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     O G Ł O S Z E N I E   Dyrektor...

Szkolenia indywidualne FP - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pruszkowie, dla których ustalono II profil pomocy oraz opracowano Indywidualny Plan Działania   w terminie: od 19 lutego 2018r. do...

Szkolenia indywidualne RPO - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i informacje

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

05-800 Pruszków
uL. Michała Drzymały 30 (wejście C)

 
tel.: 22 770-20-20; fax.: 22 770-20-21
e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 
NIP: 534-11-09-982; Regon: 010054301
PKD: 8413Z
 

Obsługa interesantów 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 14.30
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach: 12.00 - 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę